Vad kan ni förvänta er?

Ett besök i Framtidens Fastighetslabb ger eleverna möjlighet att på kreativa sätt lösa olika situationer tillsammans med sina klasskamrater. Alla labbstationer har tydliga kopplingar till grundskolans kurser samt läroplan och eleverna får på ett nytänkande och annorlunda sätt se kopplingarna mellan skola och arbetsliv.

Framtidens Fastighetslabb ger eleverna en inblick i fastighetsbranschen och genom ökad kunskap hoppas vi att fler unga ser en framtid hos oss och förstår nyttan med allmännyttan.

*GR Utbildning (Göteborgsregionens kommunalförbund) arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen genom samverkan mellan skolan och arbetsliv. Efter ett mångårigt arbete kring den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan har det visat sig allt tydligare att vi måste samverka mer mellan skolan och arbetsliv för att motverka utanförskap och framtidsrusta våra ungdomar. Vi hjälper och stöttar våra kommuner, skolor men även branscher/företag att hitta nya former för samverkan mellan skolan och arbetslivet. På GR Utbildning arbetar en enhet, GR Skola Arbetsliv, med specifik skola-arbetslivsamverkan som skapar samverkansaktiviteter för våra skolor och företag i regionen.

Lärarhandledning

Tillsammans med GR Skola Arbetsliv och GR läromedel lärmiljö vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR*) har vi tagit fram en lärarhandledning för pedagoger och studie- och yrkesvägledare. Detta material är en hjälp i skolans arbete med att förbereda eleverna för besöket, ett stöd i vad som är viktigt att tänka på under besöket samt hur man kan arbeta vidare på skolan efter besöket. Allt för att besöket på Framtidens Fastighetslabb tydligt ska kunna kopplas samman med skolans övriga verksamhet.

Studiebesök med tips till pedagogen

Framtidens Fastighetslabb riktas främst mot elever i årskurs 4–9 men vi kan anpassa besöken efter även äldre elever och andra målgrupper. Ett besök är kostnadsfritt. Du bokar genom att välja inriktning och maila oss en förfrågan på info@framtidensfastighetslabb.se . Under fliken inriktningar kan du även förbereda och efterarbeta besöket, se tips till pedagogen i stationsbeskrivningarna.

Elevtemapass på din skola

Vi kan även komma ut till din klass på skolan och förbereda besöket efter den lärarhandledning som tagits fram eller på andra sätt.  Vi uppmuntrar till samverkan mellan ämneslärare och studie- och yrkesvägledare kring våra besök.

Fastighetslabbet är en unik mötesplats och tillfälle för Göteborgsregionens skolor att uppleva en interaktiv miljö. Med stöd av en lärarhandledning som säkerställer kopplingen till skolans ämnen ges skolan också möjlighet att arbeta med eleverna inför, under och efter sitt besök.

Johanna Redelius

Utvecklingsledare, GR utbildning (GR Skola Arbetsliv)