En framtid i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen är ett okänt område för vissa och det är synd för här finns en spännande framtid för många unga. Ett fastighetsbolag är mer än bara hus och hyror, vi ger hyresgäster service och möjlighet att påverka sitt boende. Vi jobbar för en bra miljö och bidrar till samhällsutvecklingen genom bra bostadsområden och socialt ansvar. Med ny teknik kommer nya möjligheter och inom vår bransch finns många intressanta utvecklingsmöjligheter.

På samma sätt som våra hyresgäster har olika behov, intressen och bakgrund är vi som jobbar i branschen lika olika. Här jobbar kvinnor och män i olika åldrar med olika bakgrunder och med olika arbetsuppgifter för att våra hyresgäster ska ha det bra. I takt med att vi blir fler som bor i Sverige ökar behovet och bostäder och fastighetsbranschen behöver fler duktiga medarbetare.

Vil du fördjupa din valkompetens om yrken och utbildningsvägar inom fastighetsbranschen? Besök även denna hemsida som utges av FU – Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. https://jobba-i-fastighetsbranschen.se/

 

Alla våra yrkesroller!

Byggprojektledare

Att arbeta som projektansvarig inom fastighetsutveckling innebär ett stort ansvar, och du måste vara drivande och ledande i hela processen, samt jobba långsiktigt. Kundkontakten är en stor del av den projektansvariges vardag och en viktig pusselbit för att förstå och bemöta kunders behov, genom en naturlig och förtroendefull dialog.

Controller / Ekonom

Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, att prognosticera och följa upp resultat samt att medverka i utveckling och skötsel av företaget. Intern styrning och kontroll genomsyrar arbetet, i form av målstyrning, affärsplanering och uppföljning. Controllern deltar även i arbetet med redovisning och bokslut.

En viktig del av arbetsuppgifterna är också att förmedla informationen inom organisationen och att påverka så att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara diskussionspartner till chefer och andra medarbetare.

Distriktschef
Att arbeta som distriktschef innebär ett stort ansvar för ett geografiskt område och dess fastigheter. Arbetet går ut på att samordna det arbete som sker i de olika bostadsområdena. Det kan vara allt från att stötta medarbetarna i distriktet till att se över distriktets kostnader för den löpande förvaltningen. Dessutom ansvarar distriktschefen för underhållsarbeten som sker i dennes bostadsområden. Distriktschefen kan även vara chef över exempelvis förvaltare.
Drifttekniker
Att arbeta som drifttekniker innebär ett stort ansvar för tillsyn och skötsel av de tekniska delarna i fastigheterna. Driftteknikern rapporterar också fel och störningar och har ibland uppdraget att själv åtgärda fel. Som drifttekniker har man många kontakter, både med kunder och arbetskamrater.
Engergiingenjör

Våra energiingenjörer arbetar för att hitta nya energieffektiva lösningar och för att utveckla de som finns. Vi ska erbjuda hyresgästerna ett bra inomhusklimat och arbetar med alla delar som inverkar på klimatet. I uppdraget ingår bland annat uppföljning av el-, värme och vattenförbrukning samt att ta fram förslag på hur vi kan minska desamma. Att arbeta som energiingenjör innebär daglig kontakt med kollegor och entreprenörer då man förutom att driva olika projekt också fungerar som stöd i energi- och driftfrågor gällande energieffektiva ombyggnationer och upprustning av tekniska installationer.

Fastighetsförvaltare

I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas enligt uppsatta mål. Att jobba som fastighetsförvaltare innebär även arbetsledaransvar. Detta innebär att fastighetsförvaltaren har intresse för ekonomi och affärsutveckling men även för människor och personlighetsutveckling. Fastighetsförvaltaren har daglig kontakt med sina hyresgäster och ansvarar för vissa kontraktsförhandlingar och avtalshantering.

Idag kan du läsa till fastighetsförvaltare på högskola, universitet och yrkeshögskola. Att arbeta som fastighetsförvaltare innebär att du har det övergripande ansvaret för flera fastigheter.

Se en film om yrket

Fastighetsingenjör
En fastighetsingenjör ansvarar för projekt som berör fastighetsutveckling. Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ansvar för drift och underhåll på en strategisk och övergripande nivå. Tekniken en viktig del i arbetet som spänner över såväl byggtekniska projekt till energi och andra tekniska lösningar. Fastighetsingenjörer bör ha ett intresse för att leda stora tekniska projekt liksom för IT-system och utveckling.

Se en film om yrket

Jättemånga yrkesroller!

Fastighetstekniker

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. De fastigheter som byggs i Sverige idag är mer teknikutvecklade än för 20 år sedan. Detta innebär att fastighetsteknikern bör vara intresserad av att arbeta med datorer och andra tekniska arbetsuppgifter.

Läs artikel om yrket: Från Lindholmen till Framtiden

Uthyrare

Idag kan du läsa till uthyrare på gymnasiet. Att arbeta som uthyrare innebär ett stort ansvar för kontakten med hyresgästerna. Uthyraren är den man först möter som lägenhetssökande eller ny hyresgäst.Uthyrarnas ansvarsområde rymmer ett brett fält av uppgifter, allt ifrån uthyrningen av lägenheter, garage och p-platser till hantering av omflyttningar och direktbyten. Uthyraren är också hyresgästens kontaktperson när det gäller praktiska frågor kring boendet som till exempel kontrakt eller flytt.

Fastighetsvärd
Att arbeta som fastighetsvärd innebär ett stort ansvar för kontakten med hyresgästerna. Fastighetsvärden är hyresgästernas främsta kontakt på bolaget. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför ofta t ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt olika typer av reparationer ingår också i rollen. Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsvärd.

Utbildningar finns på gymnasial nivå liksom Komvux.

Se en film om yrket

Inköpare / Upphandlare
Att arbeta med inköp och upphandling innebär ett stort ansvar för stora inköp via avancerade upphandlingsprocesser. Som inköpare/upphandlare utformar man inköpsstrategier och agerar projektledare för anbudsgivningar med mera. Detta innefattar allt från en behovsanalys och upprättande av ett förfrågningsunderlag till beslut om avtal och leverantörsuppföljning.
Kommunikatör
Som kommunikatör på ett bostadsbolag arbetar du med det skrivna och talade ordet. Man kommunicerar med hyresgäster, personal, samhället, media och andra målgrupper i informations- och relationsskapande syfte. Det är viktigt att rätt information når rätt personer i rätt tid. Kommunikationen ska stödja varumärket och kan handla om kommande satsningar liksom oförutsedda händelser som måste förmedlas.

Som kommunikatör arbetar man strategiskt med bolaget budskap. Vanliga uppgifter på en kommunikationsavdelning är kundtidning, intranät, platsannonser, kampanjer, mediakontakter, hemsida och events. Kommunikatörer arbetar även med att utveckla medarbetarnas kommunikativa förmåga.

 

Lokalvårdare

Att arbeta som lokalvårdare innebär att hålla rent och snyggt itrapphus, korrdorer, entréer, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Som lokalvårdare är det viktigt att vara noggrann och ansvarsfull eftersom man har egna städområden. Att vara serviceinriktad är också viktigt eftersom man ofta möter hyresgäster.

Miljövärd

Att arbeta som miljövärd innebär ett stort ansvar för skötsel och underhåll av utemiljön.

Miljövärdens kompetensområde är brett. Förutom kunskap om träd och planteringar ska även miljövärden ha kunskap om leksäkerhet, skötsel och reparation av markbeläggningar etc. Under vinterhalvåret står miljövärdarna för snöröjning och halkbekämpning. Miljövärden ger hyresgästerna råd till vardags i allt från källsortering och kompostering till trädgårdsfrågor.

Du kan utbilda dig till Miljövärd på gymnasium.

Utbilda dig för en framtid i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare under de kommande åren. Allt ifrån fastighetsvärdar till miljövärdar och byggprojektledare. Detta gäller även bolagen inom Framtidenkoncernen i Göteborg.

Vill du ha en framtid inom fastighetsbranschen kan vi tipsa om följande utbildningar i vårt närområde.

 

Fastighetsvärd, via Komvux och Folkuniversitetet genom Movant
Efterfrågan på fastighetsvärdar är stor. För att möta både branschtillväxt och pensionsavgångar erbjuder Komvux Göteborg och Folkuniversitetet tillsammans med Movant och tre av stadens allmännyttiga bostadsbolag den kostnadsfria yrkesutbildningen Fastighetsvärd.

Genom både teoretiska och praktiska kurser lär du dig allt du behöver för att arbeta som fastighetsvärd i ett större bostadsbolag. Exempel på kursmoment är ellära, fastighetsservice VVS/byggnad, verktygshantering, företagsekonomi samt juridik. Dina nya kunskaper applicerar du direkt i verkligheten genom praktik hos Bostadsbolaget, Familjebostäder eller Poseidon.

Läs mer >> 

VVS- och fastighetsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Programmet erbjuder fyra inriktningar; Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik och VVS-teknik. Yrkesutbildningen ger också behörighet som ger dig vidare möjligheter att i framtiden läsa på yrkeshögskola och/eller högskola och universitet.

Fastighetsbranschens utbildning
Väljer du fastighetsinriktningen får du en gedigen utbildning med stora utvecklingsmöjligheter. Fastighetsinriktningen har ett nära samarbete med fastighetsbranschen. Bland annat är utbildningens innehåll framtaget och beslutat av skola och bransch tillsammans, vilket innebär att den väl motsvarar branschens krav på kompetens för framtida anställning.

Garanterat jobb efter gymnasiet
För de elever som har valt VF-programmet med inriktning fastighet erbjuder branschen sommarjobb under studietiden samt en ettårig traineeanställning efter studenten. Traineeanställningen innebär att eleven direkt efter genomförd och godkänd gymnasieutbildning erbjuds anställning med avtalsenlig lön hos något av de medverkande fastighetsföretagen.

Läs mer >>

Fastighets-/energitekniker, Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare på Fastighetsakademin

Fastighetsakademin i Göteborg erbjuder Yrkeshögskoleutbildning som är en eftergymnasial utbildningsform där teoretiska studier kombineras med stark arbetslivsanknytning. Flera av utbildningarna innehåller praktik, så kallat Lärande i arbete (LIA). På detta sätt får du som student arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning.

Läs mer om Fastighetsakademin och utbildningarna >>

Civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik på Chalmers
På Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg kan du utbilda dig till civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och i framtiden påverka samhällets byggda miljö, hur den fungerar och hur den svarar upp mot de behov som samhället efterfrågar. Efter examen kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad eller ett vattenverk.

Läs mer om utbildningen >>