Framtidens Fastighetslab ungdomar i labbet

Vårt upplevelsebaserade lärcentrum ligger i Tynnered i Göteborg och handlar om fastighetsbranschens yrken och funktion i Göteborgs stads pågående utveckling. Dina elever behövs när Göteborg växer!
Boka in din klass på kostnadsfria studiebesök kopplade till ämnen som SO, Teknik, Bild och Hemkunskap, gärna i samarbete med Studie- och yrkesvägledaren på skolan.