Under Vetenskapsfestivalen premiär-erbjuder Fastighetlabbet specialframtagna skolprogram enligt temat för festivalen. 

I år är temat “gränser” och vår specialinriktning heter “När väggarna sätter gränser” och handlar om olika boendelösningar förr och idag.

Låt din klass reflektera över historiska tillbakablickar på boendet i bilder och göra övningar om hur en lägenhet kan möbleras utifrån olika familjesituationer.

Vi berättar också om omvandlingen som pågår just nu i Göteborg och naturligtvis får eleverna testa våra kreativa stationer i Labbrummet, som alltid ingår vid besök hos oss.

Den här inriktningen bokar du via Vetenskapsfestivalen:

https://www.vetenskapsfestivalen.se/for-skolklasser/nar-vaggarna-satter-granser-da-nu/6037/#single-event-description

“När väggarna sätter gränser” kostar 400kr per besök, och pengarna går till Vetenskapsfestivalens administrativa kostnader.