Temat för årets Vetenskapsfestival är Det okända. Som boende i ett allt mer växande Göteborg undrar nog många barn och ungdomar vad det ska bli av både dem och staden i framtiden. Vad ska de jobba som när de blir stora? Var ska de bo? Hur kommer framtidens Göteborg att se ut och hur kan de vara med och påverka det som sker utanför fönstret? 

Under rubriken ”Vem är jag och Göteborg i framtiden?” kommer eleverna att få testa på våra kreativa labbstationer, tävla och reflektera över sin egen roll i allt som pågår runt om i staden just nu. Upplägget knyter an till flera ämnen i skolan samt till FN:s Globala mål nr 11, om Hållbara städer och samhällen. Det är ett långt pass men fika utlovas – och fina priser till vinnande lag!

Boka på vetenskapsfestivalen.se