Vi fortsätter att bjuda in till kostnadsfria studiebesök på Fastighetlabbet under vårterminen 2022, med start 1 feb. Då coronaläget fortfarande gör att vi måste vara flexibla kan du dock bara boka besök via mail: info@framtidensfastighetslabb.se.
Kolla under fliken ”stationer” först vilken inriktning du vill ha och ange skola, kontaktperson, antal elever och inriktning i mailet samt önskemål om dagar och tider. Ett besök är ca 3h. Vill du hellre ringa så gör du det på 070-5922059. From 1 feb 2022.