På grund av skärpta coronarestriktioner tar vi i nuläget inte emot studiebesök på Framtidens Fastighetslabb. Istället hänvisar vi till det pedagogiska material för vägledning och undervisning som finns på vår hemsida, under fliken digitalt material.

Det finns även ett SO-material om Allmännyttans roll i samhällsutvecklingen i städer som kan mailas vid förfrågan.

Vår koordinator och leg lärare har dessutom tagit fram workshops för att kompensera för inställd prao och stärka elevernas valkompetens och arbetsmarknadskunskap. Dessa workshops passar SYV och ämneslärare i TEKNIK (år 4-6) och SAMHÄLLSKUNSKAP/GEOGRAFI (år 7-9) och genomförs ute på skolorna under vårterminen. Bokas kostnadsfritt via mail info@framtidensfastighetslabb.se