6-8 oktober händer digitala Gymnasiedagarna och Future skills! Fastighetlabbet och övriga fastighetsbranschen bjuder via sin monter ”Jobba-i-fastighetsbranschen” in till livemöten med personer från olika fastighetsbolag, utbildningsanordnare och branschorganisationer.

De berättar om sina jobb, utbildningsvägar och vad som händer i branschen runt om Göteborg just nu.

Klassen eller enskilda elever kommer kunna ”ringa upp” personer ute på sin arbetsplatser via videolänk och hänga med ”in action”. Studiematerial kopplat till SO-ämnena samt studie- och yrkesvägledning kommer att kopplas till Fastighetslabbets hemsida (detta studiematerial görs tillgängligt först under Future Skills men kommer finnas kvar på hemsidan även efteråt).

Allt är kostnadsfritt. Hör gärna av er och sprid till era kollegor.