Ombyggnaden av lokalen är i full gång! Insidan är numer tom och på utsidan börjar den blivande pocketparken ta plats. Spännande!