Nu finns ny version av Fastighetslabbet även tillgängligt på Appstore.

Justering har skett så att förfrågningar/uppdateringar inte ska påverka kundnöjdheten när man inte är inne och spelar.