Vi har nu börjat träffa leverantörer gällande AV- och IT-utrustning.

I det här projektet lär man sig nya saker varje dag. Det här ett helt nytt kompetensområde för mig och Victoria. På dagens möte fick vi ibland avbryta leverantören och vår IT-support i deras dialog för att be dem komma prata “vanligt” språk så att vi kunde förstå vad de diskuterade. 🙂 Switchar, router, accesspunkter, ITUX, fiber, power injection, bredbandsabonnemang    – detta var några av de ord jag antecknade och i ärlighetensnamn säger långt ifrån alla mig något…

Vi fortsätter träffa de andra leverantörerna som vi har avtal med för att få en övergripande bild av hur man kan lägga upp inköpsprocessen.