Idag hade vi det första projekteringsmötet för Fastighetslabbet, det innebär att personer med olika kunskaper tillsammans börjar planera hur man ska bygga för att få en så bra lokal om möjligt.

Idag var vi hela 15 personer på mötet och alla jobbar med olika saker och kan olika delar som berör en fastighet, så som el, ventilation, rör, brandförebyggande arbete, förvaltning, arkitektur, ljud och ljus med mera. Alla kunskaper är lika viktiga och nödvändiga. Fastighetslabbet är ett ganska litet projekt ombyggnadsmässigt och ändå behövs så många personer för att bara planera ombyggnaden. Tänk då på hur många personer med olika kunskaper som kommer att ha varit inblandade i projektet när det är färdigbyggt och verksamheten är igång!

I detta projekt utgår vi från en befintlig lokal och därför behöver vi anpassa oss efter hur det ser ut i lokalen nu. Det innebär att man måste vara påhittig och komma lösningar som inte är helt självklara – kul tycker jag! Hur vi ska lösa ventilationen till lokalen är i detta projekt en sådan klurig fråga. På bilden ser man hur några av de som projekterar funderar på vart i fastigheten vi kan hämta uteluft, kanske från taket? Genom ett sopnedkast och ut i fasaden? Eller kanske från ett igenmurat hemligt utrymme där ingen vet vad som finns inuti?

Hur det blir tillslut får vi se när arbetet fortsätter.

 

/Victoria