Upplev fastighetsbranschen

Ett besök hos oss enligt grundkonceptet, där eleverna får prova ”lite av varje”, tar ca 3 timmar. Besöket kan också anpassas efter ett ämnesinriktat tema eller annat önskemål och göras både kortare och längre. Är det vuxna som vill komma anpassar vi efter handledarens önskemål, vi kan prata om fastighetsbranschen utefter både lek och allvar! Alla besök är kostnadsfria

Nedan ser du ett smakprov från våra olika Inriktningar som ni kan välja att besöket ska fokusera kring samt de olika stationerna som finns.

Inriktningar

Inriktning 1 - Grundkoncept: Hållbar stadsutveckling

Vilka olika yrken finns det inom fastighetsbranschen och vilken är allmännyttans roll och funktion i hållbar stadsutveckling av Göteborg? Hur kan eleverna bidra genom sina studie- och yrkesval i framtiden? I vårt grundkoncept sker spel, filmer och värderingsövningar om hållbar stadsutveckling både i Spelrummet och vid de kreativa yrkesstationerna i Labbrummet. I grundkonceptet berörs framförallt skolämnena SO och NO och kan kopplas till FN:s Globala mål nr 11 om hållbara städer och samhällen.

Kontakta vår koordinator för fler detaljer eller skriv ”Grundkoncept” i meddelanderutan när du bokar.

Inriktning 3 - Smart teknik i smarta bostäder

Vilken smart teknik finns idag i våra bostäder och hur tänker vi för att med teknikens hjälp bygga smartare och trivsammare städer för nästa generation? Klassen får resonera kring och prova några av nuvarande och framtida smarta tekniklösningar i våra hem. Grundkonceptets delar om hållbar stadsutveckling utgår vid val av denna inriktning, däremot ingår de kreativa yrkesstationerna i Labbrummet. Inriktningen lämpar sig bäst för No/Teknik men är öppen för alla.

Kontakta vår koordinator för fler detaljer eller skriv ”Smart teknik” i meddelanderutan när du bokar.

Inriktning 2 - Lägenhetsbesök

Vad behöver man veta om boende för att flytta hemifrån? Vi besöker en riktig lägenhet och lär oss hur man tar hand om den. Dessutom blir det illustrativa filmer och diskussioner om bostadsköer, första- och andrahand, hyresgästföreningen, hemförsäkringar, brandskydd och annat. Inriktningen lämpar sig bäst för Hem- och konsumentkunskap men även exempelvis SO. Grundkonceptets delar om hållbar stadsutveckling utgår vid val av denna inriktning, däremot ingår de kreativa yrkesstationerna i Labbrummet.

Kontakta vår koordinator för fler detaljer eller skriv ”Lägenhetsbesök” i meddelanderutan när du bokar.

Inriktning 4 - Planera gård

Hur gör man så att gården mellan bostadshusen blir både mysig och funktionell? Hjälp Fastighetslabbet att få att få ordning på sin egen gård – här är nämligen helt tomt utanför, eftersom vi håller på att renovera. Med hjälp av riktiga kartor och verktyg som landskapsarkitekter använder när de planerar gårdar får klassen beräkna skalor och rita upp egna förslag. Inriktningen passar bäst för bildämnet men även Matematik, NO och SO.  Grundkonceptets delar om hållbar stadsutveckling utgår vid val av denna inriktning, däremot ingår de kreativa yrkesstationerna i Labbrummet.

Kontakta vår koordinator för fler detaljer eller skriv ”Planera gård” i meddelanderutan när du bokar.

Stationer

Station: Väggen

Utmaningar som möter dig i jobbet som fastighetsvärd kan vara att göra reparationer inom ventilation, snickeri, värme, el och avlopp. 

Läs ledtrådarna noga, diskutera inom laget och lös problemen i nummerordning. När ni klarat dem lyser lampan och ni kan föra handtaget vidare. Samarbeta inom laget och dra handtaget i mål på snabbast tid!

Tips till pedagogen!

Här får eleverna prova sig fram tillsammans för att förstå hur problemen ska lösas samt att det ofta behövs samarbete för att lösa dem. Olika byggkonstruktioners sammansättning, och vilka yrken som arbetar med detta, kan diskuteras vidare i klassrummet.

Station: Stadsplanering

Er uppgift är att bygga en stadsdel för människor att jobba, studera och leva i. Målet är att bygga cirka 600 lägenheter med tillhörande skola, lekplats, centrumbyggnader och vägar.

 

Tips till pedagogen!

Låt eleverna presentera hur de tänkte när de byggde stadsdelen, kanske inför klassen med hjälp av ett foto? Vilka tänkte de sig skulle bo där? Kom de ihåg behövliga delar för att göra stadsdelen både funktionell och trivsam? Diskutera gärna begrepp som tillgänglighet, trygghet, trivsel, segregation, miljö, infrastruktur, socioekonomiska skillnader, m.m. Vilka vill bo i en stad och varför vill man det? Jämför gärna push- och pullfaktorer för urbanisering i Sverige och världen.

Station: Home Makeover

Ta på dig VR-glasögonen och tänk dig att detta är din första lägenhet. Hur skulle du vilja ha det när du flyttar hemifrån?

En i laget sätter på sig VR-glasögonen och de andra tittar på surfplattan. Prata med varandra om de olika valen. Vilken gillar du bäst? Tänk på att alla ska hinna prova!

Tips till pedagogen!

Syftet med stationen är att genom samarbete och med hjälp av VR ge eleven möjlighet att tänka sig in i en framtida boendemiljö. I klassrummet kan du diskutera frågor om boinflytande, olika bostadsformer och boende i stad eller landsbygd, eller kanske vad som är bra att veta när man flyttar hemifrån?

Station: Hantverksskåpet

Skruva i, skruva ur, byta ut och felsöka. Hur händig är du? Testa dig fram och svara på frågorna i Labbhäftet.

Tips till pedagogen!

Stationen syftar till att elever får testa sina tekniska och praktiska färdigheter. Momenten i skåpet är vardagsproblem som de kan behöva göra i vardagen. Vad var lätt och vad var svårt?

Station: En väggs uppbyggnad

Studera väggen! Vilka delar ingår när man bygger en vägg och hur sitter delarna ihop? Rita och förklara i Labbhäftet.

Tips till pedagogen!

Låt eleverna visa och jämföra sina väggskisser för varandra i tvärgrupper. Stämmer skisserna överens med varandra? Vem har glömt vad? Bjud in någon som inte var med på besöket och låt eleverna förklara sin skiss. Personen kan även, utan att först ha sett elevernas, rita en egen väggskiss genom att lyssna på elevernas beskrivningar och ställa frågor.

Station: Framtidens boende

Titta på utställningen som arkitekt-studenter på högskolan gjort. En arkitekt är en person som planerar och ritar hur hus ska se ut.

Tips till pedagogen!

Gå igenom elevernas svar på frågorna och låt dem rita, skulptera eller på annat sätt skapa en egen utställning i klassrummet. Be dem tänka över hur det framtida boendet ser ut när de själva ska flytta hemifrån.

Station: Framtidens Bredband

Läs och diskutera frågorna om Framtidens Bredband.

Tips till pedagogen!

Gå igenom elevernas svar och utveckla frågorna efter behov i klassrummet. Går det att få tag på en bit fiberkabel och jämföra med gårdagens kabel? Var ligger skillnaden? Varför funkar det som det gör?

 

Station: Spelrummet

I spelrummet leds övningarna av en av Framtidens Fastighetslabbs guider. Det blir film, tävlingar och ni får även testa appen Fastighetslabbet.

Station: Gräsklippar-race

Miljövärdens arbete berör all utemiljö. I det här spelet gäller det att klippa så mycket som möjligt. Du förlorar om du kör över en redan klippt bana eller kör över en sten. Du har tre liv på dig per rond.

Tips till pedagogen!

Stationens syfte är mest att vara ett roligt tävlingsinslag under besöket på Fastighetslabbet. I klassrummet kan den kopplas till diskussioner om utemiljöns betydelse för tex hälsa, återhämtning och välbefinnande. Vad tycker eleverna är viktigt för att bevara sin egen utemiljö från tex nedskräpning och klotter samt för att känna trygghet i sitt bostadsområde?

Station: Vad passar mig-test

Svara på frågor i vårt personlighetstest.  Håll utkick efter resultatet ’’Grattis du blev’’, där står vilket yrke som vi tror passar dig inom fastighetsbranschen.  Skriv ner ditt resultat.

Starta testet här

Tips till pedagogen!

Stationen syftar till att eleven utifrån olika frågeställningar ska få tips om vilket yrke inom fastighetsbranschen som skulle kunna passa i framtiden. Diskutera gärna elevernas svar i klassrummet om vilka egenskaper, färdigheter, utbildningsvägar och framtidsutsikter som finns för dessa.

Station: Energihuset

Som energiingenjör gäller det att välja energikällor som är både effektiva och miljövänliga till de hus man ansvarar för. Lagets uppgift är att balansera förbrukning efter energitillgång så när noll som möjligt. Testa dig fram och svara på frågorna som finns i Labbhäftet.

Tips till pedagogen!

Diskutera elevernas val av energikällor och förbrukare, källornas för- och nackdelar sett ur effektivitets- och miljösynpunkt, samt hur eleverna själva kan minska sin energiförbrukning i hemmet.

Station: Byggprocessen

Läs om de olika byggfaserna på tavlan och skriv svar på frågorna.

Tips till pedagogen!

Gå igenom elevernas svar och utveckla frågorna efter behov i klassrummet. Är det någon i klassen som har en familj som har byggt ett hus eller sommarstuga någon gång? Hur gick det till? Vad är det för skillnad mellan att bygga villor och flerfamiljshus och varför byggs det olika sorters hus i staden jämfört med på landsbygden?

Station: Vad händer med bajset?

Rita en skiss till en informationsskylt för er skola om vad som får och vad som inte får spolas ner i toan.

Tips till pedagogen!

Låt eleverna utveckla sina skisser till riktiga informationsskyltar som sätts upp i skolan och/eller ha en tävling där eleverna får rösta på varandras skyltar. Diskutera gärna vatten- och avfallskretslopp och dess påverkan på varandra, i Sverige och i världen. Ett annat tips är att besöka ett reningsverk eller återvinningsstation.

Station: Sopor är ingen skräpsak!

Titta, läs och skriv svar på frågorna i Labbhäftet. Exempel på frågor är Vilka fyra saker kan ni tänka på för att minska sopberget? Och Vad kan ni göra för att minska miljöpåverkan?

Tips till pedagogen!

Gå igenom elevernas svar och utveckla frågorna efter behov i klassrummet. Ordna ”återvinningsstafett” där eleverna på tid får återvinna olika förpackningar i lag. Hur kan du och din familj bidra hemma till att slänga mindre och på så sätt bli miljövänligare?

Station: Störande grannar

På tavlan ser ni personer som stör sina grannar på olika sätt. Ge tips till dem hur de kan göra för att inte störa. Vad kan de göra istället?

Tips till pedagogen!

Låt eleverna träna konflikthantering och dialogarbete genom att spela upp små pjäser två och två med tipsen ovan som underlag. Den ena är grannen som stör genom att röka eller grilla på balkongen, sola naken på gården eller spela för hög musik. Den andre är grannen som blir störd men vill hitta en lösning som de båda kan vara nöjda med. Hur låter samtalet dem emellan? Du kan även diskutera vilken hänsyn som eleverna tycker ska visas mellan grannar. Vad tycker eleverna är okej och inte? Har de själva stört eller blivit störda någon gång?

Så här kan ett besök gå till!